+36 30 131 0345 | info@szakmaivizsgakozpont.hu | Ügyfélfogadás: K-CS: 10:00-12:00 és 13:00:-16:00 | 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. | Facebook
| Akkreditációs nyilvántartási szám: NAH-12-0040/2022 |

Feladatfejlesztő és lektori pályázat

Pályázati felhívás

A Szakmai Vizsgaközpont a Szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez feladatfejlesztői és lektori feladatok ellátására szakértőket keres a jelen felhívás 1. számú mellékletében felsorolt KEOR területeken.

Feladatfejlesztő

A feladatfejlesztői adatbázisba az alábbi tevékenységekre keresünk szakértőket:

 • Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztése a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
 • Szakmai képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztése a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
 • Szakmai képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztése a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki a megpályázott szakmának vagy szakmai képesítésnek megfelelő

 • szakmai felsőfokú végzettséggel rendelkezik vagy • szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal rendelkezik vagy
 • felsőfokú végzettséggel és a megpályázott szakmák vagy szakmai képesítéseknek megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik vagy
 • középfokú végzettséggel és a megpályázott szakmának vagy szakmai képesítésnek megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.


További feltétel:

 • igazolt 5 év szakirányú szakmai gyakorlat az adott területen
 • cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Lektor

A lektori feladatok ellátására az alábbi tevékenységekre keresünk szakértőket:

 • Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
 • Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai képesítő vizsgákra.
 • Írásbeli feladatot véleményező szakértő szakmai képesítő vizsgákra.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki a megpályázott szakmáknak vagy szakmai képesítésnek megfelelő

 • felsőfokú végzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal rendelkezik
 • legalább 5 év igazolt oktatási és vizsgáztatási tapasztalata van
 • a felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik
 • cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás regisztrációs lapját, illetve az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

 

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:

 • regisztrációs lap, a megjelölt KEOR területekkel (1. számú melléklet)
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata,
 • a pályázó nyilatkozatai (2. és 3. számú melléklet).

 

Egyéb mellékletek:

 • szakmai vizsgáztatásban szerzett gyakorlat
 • közoktatási és szakmai szakértői referenciák
 • szakmai oktatásban szerzett tapasztalat
 • szakmai ajánlások.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása során a Szakmai Vizsgaközpont a pályázó személyes adatainak kezeléséhez és védelméhez kapcsolódóan a 4. számú mellékletben csatolt Adatkezelési tájékoztató szerint jár el.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása, annak visszavonásáig folyamatos.

Minden bírálat esetén az azt megelőző hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett pályázatok számítanak érvényes pályázatnak.
A bírálat eredményéről a jelentkezők a regisztrációs lapon megadott email címre kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban a jelentkező további információt az alábbi email címen kérhet Lattner Ildikó titkárságvezetőtől:

Megszakítás