+36 30 131 0345 | info@szakmaivizsgakozpont.hu | Ügyfélfogadás: K-CS: 10:00-12:00 és 13:00:-16:00 | 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. | Facebook
| Akkreditációs nyilvántartási szám: NAH-12-0040/2022 |

Menü

Vizsgadíj

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) szabályozza a szakmai vizsga díját.

 

  1. Szakmai vizsgák

Az Szkr. 288. §-a szerint  az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának díja, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.

Részszakma vizsga díja:

A részszakmai vizsgák díja az anyag és műhelyköltség, egyedi, a szakmai specifikumokat is figyelembe vevő kalkuláció szerint kerül meghatározásra.

Javító és pótlóvizsgák díja:

  • Az első javító vagy pótló vizsga ingyenes azok számára, akik az első vizsgán is ingyenességre voltak jogosultak.
  • Annak a vizsgázónak, aki nem jogosult ingyenességre, a javító vagy pótlóvizsgán vizsgadíjat kell fizetnie.
  • A második és minden további javító vizsga díja – amennyiben a vizsgázónak valamennyi vizsgarészt meg kell ismételnie – megegyezik a szakma ágazatának megfelelő vizsgadíjával.
  • Amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív vagy projekt feladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott vizsgadíj 50%-át kell megfizetnie.

 

 

  1. Képesítő vizsgák

A képesítő vizsgák valamint a javító- és pótlóvizsgák díja az anyag és műhelyköltség, egyedi, a szakmai specifikumokat is figyelembe vevő kalkuláció szerint kerül meghatározásra.

 

Megszakítás