PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Szakmai Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A Szakmai Vizsgaközpont a Szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakmai vizsgán jegyzői feladatokat ellátó szakembereket keres.

Jegyzői feladatok:
A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.
E feladatkörében:
a) vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
b) összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
c) előkészíti és vezeti a papír alapú és elektronikus törzslapot,
d) kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt a törzslap alapján,
e) elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
f ) felelős a törzslap és az oklevél, illetve szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
g) gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
h) gondoskodik a vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

• felsőfokú végzettséggel rendelkezik vagy
• középfokú végzettséggel és vizsgáztatásban szerzett minimum 3 éves tapasztalattal rendelkezik.

További feltétel:
• cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Elbírálásnál előnyt jelent:
• jegyzői tapasztalat.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás regisztrációs lapját, illetve az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@szakmaivizsgakozpont.hu

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
regisztrációs lap (1. számú melléklet)
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata,
a pályázó nyilatkozatai (2. és 3. számú melléklet).

Egyéb mellékletek:
• szakmai vizsgáztatásban szerzett gyakorlat
• szakmai ajánlások.

A pályázat benyújtása során a Szakmai Vizsgaközpont a pályázó személyes adatainak kezeléséhez és védelméhez kapcsolódóan a 4. számú mellékletben csatolt Adatkezelési tájékoztató szerint jár el.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása, annak visszavonásáig folyamatos.

Minden bírálat esetén az azt megelőző hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett pályázatok számítanak érvényes pályázatnak.
A bírálat eredményéről a jelentkezők a regisztrációs lapon megadott email címre kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban a jelentkező további információt az alábbi email címen kérhet Lattner Ildikó titkárságvezetőtől:

info@szakmaivizsgakozpont.hu.