PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Szakmai Vizsgaközpont Feladatfejlesztő / Lektor névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A Szakmai Vizsgaközpont a Szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez feladatfejlesztői és lektori feladatok ellátására szakértőket keres a jelen felhívás 1. számú mellékletében felsorolt KEOR területeken.

Feladatfejlesztő
A feladatfejlesztői adatbázisba az alábbi tevékenységekre keresünk szakértőket:
• Szakmai vizsgák projektfeladatainak fejlesztése a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően.
• Szakmai képesítő vizsgák projektfeladatainak fejlesztése a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően.
• Szakmai képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak fejlesztése a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően.
A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki a megpályázott szakmának vagy szakmai képesítésnek megfelelő

• szakmai felsőfokú végzettséggel rendelkezik vagy
• szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal rendelkezik vagy
• felsőfokú végzettséggel és a megpályázott szakmák vagy szakmai képesítéseknek megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezik vagy
• középfokú végzettséggel és a megpályázott szakmának vagy szakmai képesítésnek megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

További feltétel:
• igazolt 5 év szakirányú szakmai gyakorlat az adott területen
• cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Lektor
A lektori feladatok ellátására az alábbi tevékenységekre keresünk szakértőket:
• Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgákra.
• Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai képesítő vizsgákra.
• Írásbeli feladatot véleményező szakértő szakmai képesítő vizsgákra.

A pályázaton történő részvétel feltételei
A pályázaton az a személy vehet részt, aki a megpályázott szakmáknak vagy szakmai képesítésnek megfelelő

• felsőfokú végzettséggel vagy szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal rendelkezik
• legalább 5 év igazolt oktatási és vizsgáztatási tapasztalata van
• a felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik
• cselekvőképes, büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás regisztrációs lapját, illetve az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@szakmaivizsgakozpont.hu

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
regisztrációs lap, a megjelölt KEOR területekkel (1. számú melléklet)
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata,
a pályázó nyilatkozatai (2. és 3. számú melléklet).

Egyéb mellékletek:
• szakmai vizsgáztatásban szerzett gyakorlat
• közoktatási és szakmai szakértői referenciák
• szakmai oktatásban szerzett tapasztalat
• szakmai ajánlások.

A pályázat benyújtása során a Szakmai Vizsgaközpont a pályázó személyes adatainak kezeléséhez és védelméhez kapcsolódóan a 4. számú mellékletben csatolt Adatkezelési tájékoztató szerint jár el.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtása, annak visszavonásáig folyamatos.

Minden bírálat esetén az azt megelőző hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett pályázatok számítanak érvényes pályázatnak.
A bírálat eredményéről a jelentkezők a regisztrációs lapon megadott email címre kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban a jelentkező további információt az alábbi email címen kérhet Lattner Ildikó titkárságvezetőtől:

info@szakmaivizsgakozpont.hu